ağımtıl

sif. Ağ rəngə çalan, ağa çalar, azacıq ağ. İldırım çaxdıqca hörümçək toru kimi bütün meşəni, ağacların yarpaqlarını, budaqlarını sarmış bu tor ağımtıl bir şəfəqlə parıldayırdı. Ə. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • əşhəb — ə. ağımtıl, ağımsov …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ağavuş — (Dərbənd, Xaçmaz) ağımtıl. – Zərlünü qizinü ağavuş parçadan bir künneği var, lap xuşumə gələdü (Dərbənd) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ağouş — (Sabirabad) ağımtıl …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ağuş — (Lənkəran) ağımtıl. – Xoşuma gəlmir, ağuz parçadu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • toğunti — (Salyan) ağımtıl …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • — 1. 1. sif. Qar, süd, tabaşir rəngli (qara əksi). Ağ saç. Ağ köpük. – Sona gülümsünüb, ağ əlləri ilə Bahadırın əlindən tutub çəkdi. N. N.. 2. sif. Təmiz, yazılmamış. Ağ kağız. Ağ dəftər. 3. is. Gözün buynuz təbəqəsində əmələ gələn ağımtıl ləkə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağımsov — bax ağımtıl. Ağımsov tüstü onun <Cahandar ağanın> enli dodaqlarının üstünə enmiş qalın bığlarının arasına doldu. İ. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağımtıllıq — is. Ağ rəngə çalarlıq, açıqağlıq, ağımtıl şeyin halı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iz — is. 1. İnsan və ya heyvan ayağından səth üzərində qalan nişanə; ləpir. Canavar izi. Qarın üstündə dovşan izi var. – Talada quzu gördüm; Bir maral izi gördüm; Endim bulaq üstünə; Sevdiyim qızı gördüm. (Bayatı). Dəvə ləpirindən, ayaq izindən;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kahı — is. bot. Yaşıl ağımtıl yarpaqları və kökü çiy yeyilən kələməoxşar birillik tərəvəz bitkisi. Yavaş yavaş dəyər, yetər ləzzətli, dadlı meyvələr; Gilasü, albalı, kahı, xoş iyli sarı heyvalar. A. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.